Skribentarkiv: cms

Vattenfilter för olika syften

Vattenfilter är framtagna för att passa till olika användningsområden, till exempel så skiljer sig vattenvolymen markant mellan en villa och ett flerfamiljshus. Det finns också vattenfilter som är särskilt anpassade för dricksvatten, storkök, industri eller särskilt för radon.

Vattenanalys som ger många viktiga svar

Vi på MNV Sverige AB är distributörer av ett brett utbud av vattenfilter, men vi erbjuder även avancerat vattenprov och vattenanalys så att ni kan få reda på just ert vattens kvalitet. På det här sättet kan man få fram många viktiga svar gällande om ni är i behov av något särskilt filter eller vattenrening.

Avhärdningsfilter tar bort kalk i vattnet

När man har mycket järn i sitt vatten så märker man det i form av både smak och färg på vattnet och då kan ni bli hjälpta av ett järnfilter. Det är inte farligt med höga halter järn i vattnet men förutom att det kanske inte smakar så gott, så kan det även göra att det blir missfärgningar på kläder eller porslin.

Kolfilter tar bort radon humus & svavelväte

KOLFILTER (SINGELTANK)

Fungerar helt utan elektricitet. 20-40 liter/minut.
Tar bort radon, dålig lukt och dålig smak, partiklar, färg och grumlighet (turbididet).
Till skillnad från de flesta radonavskiljare som avger en hög eller mycket hög ljudnivå, renar kolfilter vattnet helt ljudlöst.
Speciellt lämpat vid COD/ytvatten.
Tar även bort svavelväte ( luktar ”ruttna ägg”).
Innehåller mer kol och renar betydligt bättre än vägg-monterade filterhus (25cm/10”).
En enkel lösning till en rimlig kostnad.

Kinetico Essential avhärdningsfilter

Essential

Mängdstyrt avhärdningsfilter, tar bort kalk.
Fungerar helt utan elektricitet, 1 st filtertank.
30-45 liter/minut
Rymmer 27kg salttabletter.