Vattenfilter för dricksvatten

K2 DRICKSVATTENFILTER

Omvänd osmos
Tar bort salter, fluorid, arsenik, uran mm.
Fungerar helt utan elektricitet.
Renar cirka 50 liter/dygn

K5 DRICKSVATTENFILTER

Tar bort salter, fluorid, arsenik, uran mm.
Systemet tillsätter mineraler.
Systemet är utbyggbart och kan anpassas efter behov.
Fungerar helt utan elektricitet.
Renar cirka 150 liter/dygn.

DRICKSVATTENFILTER – AKTIVT KOL

Reducerar lukt, smak, färg och turbiditet. Fungerar helt utan elektricitet.