Vattenfilter med omvänd osmos

Membranrening

K2 DRICKSVATTENFILTER

Omvänd osmos
Tar bort salter, fluorid, arsenik, uran mm.
Fungerar helt utan elektricitet.
Renar cirka 50 liter/dygn

K5 DRICKSVATTENFILTER

Tar bort salter, fluorid, arsenik, uran mm.
Systemet tillsätter mineraler.
Systemet är utbyggbart och kan anpassas efter behov.
Fungerar helt utan elektricitet.
Renar cirka 150 liter/dygn.

RO 200-C SERIEN

Omvänd osmos. För glasdiskmaskiner, eliminerar glasputs, ger ett fantastiskt diskresultat 150 liter/h.

RO TC SERIEN

Omvänd Osmos. 90-180 liter/timme