Vattenfilter för olika syften

Vattenfilter för olika syften

Kinetico Essential avhärdningsfilter

Mjukvattenfilter för hårt vatten

Vattenfilter är framtagna för att passa till olika användningsområden, till exempel så skiljer sig vattenvolymen markant mellan en villa och ett flerfamiljshus. Det finns också vattenfilter som är särskilt anpassade för dricksvatten, storkök, industri eller särskilt för radon. Mjukvattenfilter kallas även för avhärdningsfilter eller kalkfilter och har som främsta syfte att filtrera bort höga halter av kalk som gör vatten hårt. Totalhårdhet handlar om mängden kalcium och magnesium i vattnet så vid låg totalhårdhet kallas det mjukt vatten och vid hög totalhårdhet hårt vatten. Om ni tror er vara i behov av mjukvattenfilter så kontakta gärna oss, så kan vi hjälpa er med råd och besvara era frågor och funderingar. Vi är distributörer av vattenfilter men har samarbeten med VVS-företag och brunnsborrare som kan hjälpa er med installation av det filter som ni behöver.

Alpha Cosmos Avhärdningsfilter

Anledningar att ha uranfilter

I vissa fall kan man önska att filtrera bort mineraler och metaller i vattnet även om det inte just är hälsofarligt, men kanske ändå påverkar smak eller ger beläggningar och så vidare. Men ett ämne som vi gärna vill lyfta är uran, då det är ett ämne som inte upptäcks via smak eller lukt men som kan påverka hälsan negativt. Det finns studier som visar på att njurfunktionen kan påverkas när man dricker vatten som innehåller uran. Dricksvattenproducenterna rekommenderas att göra åtgärder med bland annat uranfilter om uranhalten överstiger 15 mikrogram per liter. Det enda sättet att ta reda på om och hur mycket uran som finns i vattnet är genom en vattenanalys och först då kan man avgöra vad för vattenreningsutrustning eller uranfilter som behövs. Höga halter av uran ger också en viss stråldos och därför bör man även analysera mängden av radon i vattnet.

Vattenfilter med olika egenskaper

Utöver uranfilter så finns olika vattenfilter som är till för att förbättra kvaliteten på dricksvatten. Till exempel så har vi ett som heter K2 vilket är ett dricksvattenfilter som fungerar med hjälp av omvänd osmos, det tar bland annat bort salter, arsenik, fluorid och uran samt fungerar helt utan elektricitet. K2 renar ungefär 50 liter per dygn. K5 är också ett dricksvattenfilter som filtrerar samma ämnen som K2 men som också tillsätter mineraler. Det har ett system som är möjligt att bygga ut och kan anpassas utifrån olika behov. Det behöver ingen elektricitet och har en kapacitet att rena cirka 150 liter per dygn. Ett tredje exempel är ett dricksvattenfilter med aktivt kol, vilket hjälper till att reducera lukt, färg, smak och turbiditet som är ett mått av grumlighet. Även detta fungerar utan elektricitet och är ett vattenfilter som många använder sig av för att få ett godare vatten.