Vattenfilter – Kolfilter

Filter med aktivt kol

KOLFILTER (SINGELTANK)

Fungerar helt utan elektricitet. 20-40 liter/minut.
Tar bort radon, dålig lukt och dålig smak, partiklar, färg och grumlighet (turbididet).
Till skillnad från de flesta radonavskiljare som avger en hög eller mycket hög ljudnivå, renar kolfilter vattnet helt ljudlöst.
Speciellt lämpat vid COD/ytvatten.
Tar även bort svavelväte ( luktar ”ruttna ägg”).
Innehåller mer kol och renar betydligt bättre än vägg-monterade filterhus (25cm/10”).
En enkel lösning till en rimlig kostnad.

KOLFILTER (DUBBELTANK)

Fungerar helt utan elektricitet. 30-76 liter/minut.

DRICKSVATTENFILTER – AKTIVT KOL

Reducerar lukt, smak, färg och turbiditet. Fungerar helt utan elektricitet.