Vattenfilter för industri

TANNIN PLUS

Mängdstyrd jonbytare. Tar bort järn, mangan, humus, uran, humusbundet järn, färg/turbiditet, grumlighet, kalk, kalium, koppar, sulfat, ammonium. Fungerar helt utan elektricitet, dubbla filtertankar. 30-45 liter/minut

SYREAKTIVATOR

Fungerar helt utan elektricitet.
Luftar och syresätter vattnet vid varje pumpstart och tar bort svavelväte ( luktar ”ruttna ägg”).
Oxiderar järn. Fungerar endast tillsammans med hydropress (hydropress innehåller en gummiblåsa).
Pris: 9100:- inkl. moms

AERATOR

Effektiv luftning av brunnsvatten, fungerar helt utan elektricitet.
Oxiderar järn och mangan samt avluftar svavelväte och andra gaser. Särskilt lämplig för stora mängder svavelväte.
Enkel att montera och sköta.

MACROLITE SERIEN

Volymstyrd, tar bort partiklar ned till 5 microns storlek. Självrensande-underhållsfritt. Fungerar helt utan elektricitet. Inget byte eller påfyllnad av media. 27-46 liter/minut.

RO 200-C SERIEN

Omvänd osmos. För glasdiskmaskiner, eliminerar glasputs, ger ett fantastiskt diskresultat 150 liter/h.

RO TC SERIEN

Omvänd Osmos. 90-180 liter/timme

CP SERIEN

Mängdstyrda avhärdningsfilter.
Tar bort kalk, järn och mangan.
Fungerar helt utan elektricitet.
Dubbla filtertankar.
Från 35 till 178 liter/minut

MACH SERIEN

Mängdstyrda avhärdningsfilter.
Fungerar helt utan elektricitet.
Reducerar kalk, järn och mangan.
35-83 liter/minut.