Vattenanalys – VIKTIG INFORMATION

Våra vattenanalyser utförs av Eurofins Sverige som är ett ackrediterat och oberoende laboratorium.
Detta innebär att de mätparametrar som myndigheterna föreskriver finns med och att tillförlitliga mätmetoder används.
Vi har dessutom lagt till uran och arsenik som finns i mer än 20% av Sveriges vattenbrunnar.
Totalt är 28 st parametrar med, detta ger god information om vattnets kvalité.
De ”billiga” vattenanalyser man finner på marknaden mäter endast ett fåtal parametrar 8-10 st. De farligaste för hälsan, uran, arsenik, fluorid saknas alltid på dessa analyser. De kan heller inte upptäckas på smak eller lukt.

Tänk på att vatten är ditt viktigaste livsmedel.