Vattenanalys som ger många viktiga svar

Vattenanalys som ger många viktiga svar

Resultat av vattenanalys

Vattenprov av ert vatten

Vi på MNV Sverige AB är distributörer av ett brett utbud av vattenfilter, men vi erbjuder även avancerat vattenprov och vattenanalys så att ni kan få reda på just ert vattens kvalitet. På det här sättet kan man få fram många viktiga svar gällande om ni är i behov av något särskilt filter eller vattenrening. Det är ju också skönt att få svar som bekräftar om vattnet man dricker varje dag har bra värden. Vi har i regel väldigt bra och rent vatten i Sverige men på olika platser i landet så skiljer det sig ändå mycket hur vattenkvaliteten är och vilka skiftande egenskaper det kan ha. Eftersom vatten är vårt viktigaste livsmedel så finns det olika gränsvärden och rekommendationer för hälsosamt vatten. När ni kontaktar oss för att göra en vattenanalys så utförs dessa av ett ackrediterat och oberoende laboratorium som heter Eurofins Sverige.

Svar på om ni behöver vattenrening

Svar på om ni behöver vattenrening

Mätmetoderna är tillförlitliga och innefattar alla mätparametrar som föreskrivs av myndigheter, dessutom har vi lagt till uran och arsenik som finns i mer än 20 procent av våra brunnar runtom. Det är totalt 28 parametrar som mäts och kontrolleras i detta vattenprov vilket gör att det blir en väldigt gedigen och komplett vattenanalys som ger mycket information om vattnets kvalitet. Svaren kommer att visa om ni är i behov av vattenrening och vilka ämnen det i så fall behöver renas ifrån. Det finns ett antal enklare och billigare tester för vattenanalys, men dessa testar endast åtta till tio parametrar och ger ingen information om de ämnen som faktiskt är mest hälsoskadliga. Dessa ämnen är uran, arsenik och fluorid och det farliga är att dessa inte kan upptäckas genom smak eller lukt, utan alltså bara genom att ta ett vattenprov och göra en vattenanalys.

Vattenprov

Resultat av vattenanalys

Förutom ingående svar på de olika parametrarna som mäts så får man ett resultat av vattnets kvalitet som visar på om vattnet är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Låt oss reda ut vad detta betyder. Tjänligt vatten innebär att ni har ett vatten som är fullgott att både dricka och användas för alla hushållsändamål och behöver alltså ingen vattenrening. Tjänligt med anmärkning betyder att vattenanalysen visar på en sammansättning som har vissa avvikelser, men som inte vanligtvis innebär något hälsorisk. Dock kan det ges rekommendation att till exempel barn eller känsliga personer bör ha ett begränsat intag eller användning av vattnet. Otjänligt är ett resultat som innebär att vattnet inte ska användas för dryck eller matlagning eftersom det kan innebära hälsorisker. Kontakta oss redan idag för att få hjälp att göra en vattenanalys.