Avhärdningsfilter tar bort kalk i vattnet

Avhärdningsfilter tar bort kalk i vattnet

Järnfilter Mach 2020C2

Järnfilter används av flera anledningar

När man har mycket järn i sitt vatten så märker man det i form av både smak och färg på vattnet och då kan ni bli hjälpta av ett järnfilter. Det är inte farligt med höga halter järn i vattnet men förutom att det kanske inte smakar så gott, så kan det även göra att det blir missfärgningar på kläder eller porslin. Det finns flera varianter av järnfilter och avhärdningsfilter som man kan installera för att filtrera sitt vatten. Problem med hårt vatten kan märkas exempelvis av att kläderna efter tvätt känns väldigt hårda eller sträva och dessutom på håret som kan kännas torrt och skört. Kalkavlagringar är något du kan märka på din diskbänk och kranar med mera. Ett annat namn för avhärdningsfilter är kalkfilter eller mjukvattenfilter och det filtrerar bland annat bort kalk. Med ett avhärdningsfilter kan dessa höga halter av kalk reduceras så att ni märker en stor skillnad och förbättring.

Mach 2030

Mach 2030 – ett effektivt kombinationsfilter

Låt oss berätta lite mer om ett av våra populära och effektiva avhärdningsfilter som många blivit hjälpta av att installera i sitt hem. Mach 2030 är ett kombinationsfilter vars syfte är att filtrera bort höga halter av järn, kalk, mangan, partiklar och färg. Det här är ett effektivt filter som fungerar helt utan elektricitet, det är volymstyrt och har dubbla filtertankar. När man väljer filter så ska det både vara ett som är inriktat på att filtrera bort det just ni har problem med, men det behöver även väljas utifrån vart det ska användas så att ni får ett som kan hantera rätt mängd volym. Mach 2030 är framtaget för att hantera 30-50 liter per minut. Vi på MNV Sverige AB är distributör av vattenfilter från Kinetico och ni är varmt välkomna att kontakta oss för rådgivning om både vilket filter just ni kan bli hjälpta av samt frågor om pris och andra funderingar.

fyll avhärdningsfilter med saltblock

Välj avhärdningsfilter med för rätt volym

Det finns ett brett urval av olika filter eftersom det behöver kunna anpassas efter vart det ska användas och dess syfte. Utöver Mach 2030 så är ett annat vanligt filter ett som heter Tannin, vilket är en mängdstyrd jonbrytare. Det är framtaget för att ta bort järn, mangan, uran, humus, humusbundet järn, färg, grumlighet, koppar, kalium, kalk, ammonium och sulfat. Detta fungerar också helt utan elektricitet samt har dubbla filtertankar och finns i två volymvarianter. Tannin FE som är en för volym av 20-30 liter per minut och Tannin PLUS som är för en volym av 30-45 liter per minut. Som vi nämnt så får ni gärna kontakta oss för att få råd gällande avhärdningsfilter och järnfilter samt andra varianter. Vi samarbetar med VVS-företag och brunnsborrare över hela landet som kommer kunna hjälpa er med inköp, installation och service.