Vattenfilter – Partikelfilter

MACROLITE

Ett unikt filtermaterial.

MACROLITE SERIEN

Volymstyrd, tar bort partiklar ned till 5 microns storlek. Självrensande-underhållsfritt. Fungerar helt utan elektricitet. Inget byte eller påfyllnad av media. 27-46 liter/minut.