Vattenfilter för flerbostadshus,

fastigheter och radhus

MACH SERIEN

Mängdstyrda avhärdningsfilter.
Fungerar helt utan elektricitet.
Reducerar kalk, järn och mangan.
35-83 liter/minut.

CP SERIEN

Mängdstyrda avhärdningsfilter.
Tar bort kalk, järn och mangan.
Fungerar helt utan elektricitet.
Dubbla filtertankar.
Från 35 till 178 liter/minut

AERATOR

Effektiv luftning av brunnsvatten, fungerar helt utan elektricitet.
Oxiderar järn och mangan samt avluftar svavelväte och andra gaser. Särskilt lämplig för stora mängder svavelväte.
Enkel att montera och sköta.

SYREAKTIVATOR

Fungerar helt utan elektricitet.
Luftar och syresätter vattnet vid varje pumpstart och tar bort svavelväte ( luktar ”ruttna ägg”).
Oxiderar järn. Fungerar endast tillsammans med hydropress (hydropress innehåller en gummiblåsa).
Pris: 9100:- inkl. moms