Premiere Plus

Mängdstyrt avhärdningsfilter, tar bort kalk. Använder 4kg saltblock eller salttabletter. Marknadens saltsnålaste avhärdare. Fungerar helt utan elektricitet, dubbla filtertankar. 22-45 liter/minut.           Broschyr