Luftning av vatten

Mot lukt av svavelväte, sumpgas eller ruttna ägg

SYREAKTIVATOR

Fungerar helt utan elektricitet.
Luftar och syresätter vattnet vid varje pumpstart och tar bort svavelväte ( luktar ”ruttna ägg”).
Oxiderar järn. Fungerar endast tillsammans med hydropress (hydropress innehåller en gummiblåsa).
Pris: 8.800:- inkl. moms

SYREPRESSARE

Fungerar helt utan elektricitet.
Luftar och syresätter vattnet vid varje pumpstart och tar bort svavelväte ( luktar ”ruttna ägg”).
Oxiderar järn. Fungerar endast tillsammans med hydrofor.
Pris: 10.700:- inkl.moms

AERATOR

Effektiv luftning av brunnsvatten, fungerar helt utan elektricitet.
Oxiderar järn och mangan samt avluftar svavelväte och andra gaser. Särskilt lämplig för stora mängder svavelväte.
Enkel att montera och sköta.