Luftning av vatten

Mot lukt av svavelväte, sumpgas eller ruttna ägg